Jdi na obsah Jdi na menu
 


Retro

1. 3. 2009

            IL - KELB - TAL - FENEK - "KRÁLIČÍ PES"

     popis pracovních podmínek rasy faraonského chrta (Kelb-Tal-Fenek)

 

Původ

Ti, kteří uslyší poprvé v životě u nás obvykle používané jméno ,,faraonský chrt", se domnívají že se jedná o luxusního psa starého Egypta nebo alespoň o novodobou napodobeninu nějaké rasy oblíbené v této zemi na Nilu.

Leč obě domněnky jsou nesprávné: Jedná se o rasu jehož název byl odvozen z anglického ,,Pharaoh hound´´ a jenž je již od pradávna využíván na maltských ostrovech k lovu králíků. Odtud pochází rovněž jeho maltské jméno "Il-Kelb-Tal-Fenek", což bychom mohli přeložit jako "králičí pes".

Obrazek

Na Maltě chovají a využívají Il-Kelb-Tal-Fanka zejména rolníci. Zatímco dříve jim pomáhal při lovu sloužící k obživě, dnes je jeho chov především jedním z jejich koníčků a pokračováním staré tradice.

Obrazek

Obrazek

Zpravidla si maltézský lovec drží celou smečku psů, aby mohl plně využít schopnost psů spolupracovat při lovu králíků. Vysoce ceněný je lovecký pár sestávající ze psa a fenky, zvaný  maltézsky "Mizzewgin"(tzn. pár). Přísný výběr psů se uskutečňuje zásadně podle jejich lovecké způsobilosti. Toto je důvod pro který si rasa dochovala své schopnosti a krásu dodnes.

Obrazek

Terén a příroda

Pro Maltu je typická velmi kamenita krajina, členěná terasovitými poli a kamennými zídkami. V tomto nepřehledném prostředí se divoký králík pohybuje s mimořádnou obratností, skáče od kamene ke kameni, za kterými se dokáže skrýt a přitom mění nečekaně rychlost. Vzhledem ke kamenitému povrch maltských ostrovů nevyhlubují králíci nory do země, nýbrž budují své skrýše v prostorech mezi kameny, v kamenných zídkách a v skalních dírách, které se nacházejí nedaleko pobřeží.

Obrazek

Obrazek

Lov králíků je častý především na jihu a západě ostrova Malta a ve většině oblasti méně osídleného ostrova Gozo. Lovecká činnost je zakázána na ostrovu Comino, což je chráněná oblast. Na ostrovech neexistují lovecké revíry, ale každý ví o místech, která lovci využívají.

Obrazek

Hledání

Jakmile dosáhne lovec území dostatečně vzdáleného od frekventovaných silnic, pustí psy ze šňůry. Ti ucítí svým čichem, na chrta velmi dobře vyvinutým, okamžitě pach své kořisti a přblíží se k ni vždy poti směru větru tak, aby mohli sledovat pachovou stopu, ale aby nebyli sami zaregistrováni. Z toho důvodu se před lovem Kelb tal-Fenek válí rád v králičích výkalech nebo jiných intenzivně zapáchajících látkách, aby překryli svůj vlastní pach, a tak na sebe králika předčasně neupozornili.

Charakteristické pro speciální anatomii Kelb tal-Fenka je, že může při běhu dosáhnout velmi vysokou rychlost a přitom mít neustále nos u země. Předností je rovněž obrovská výdrž Keb tal-Fenka, která mu umožňuje celonoční práci, aniž by dal najevo, že je unaven.

Obrazek

Obrazek

Pokud se lov koná za světla, má pes velmi malou šanci, že překvapí králika v jeho úkrytu. Když se tak stane, ohlásí to hlasitým štěkáním a škrábáním,

Práce s fretkou

Když najde Kelb tal-Fenek králičí noru, přehradí ji lovec síťkou s jemnými oky. Do králičího úkrytu nasadí fretku, kterou sebou přinesl v proutěném košíku a která má na krku zvoneček. Na povrchu následují fretku psi, kteří jsou svým citlivým sluchem schopni následovat její pohyb v noře. Jakmile králík vyrazí z nory, nejbližší pes jej zachytí, přičmž ostatní ze smečky (v případě "Mizzewingu" druhý z dvojice) vše pečlivě sledují a jsou připraveni vyrazit, kdyby mu snad králik unikl. Králik je polapen, nejen když se zachytí v nastražené síti, ale i když se pokusí utéci nepřehrazeným otvorem nory.

Protože psi vyrůstají společně s fretkou, zvyknou si na její pach a nepovažují ji za kořist, spíše naopak získají brzy respekt před jejími ostrými zoubky.

Obrazek

Štvanice

Koná-li se lov v noci, je velká šance, že psi dostanou králika ve volné přírodě, protože se v této době zvířata vzdalují ze svého úkrytu za účelem hledání potravy. Jakmile ucítí Kelb tal-Fenek svou kořist, začne jí štvát a přitom hlásitě štěká, takže je lovec schopen i za tmy a v krajině plné balvanů následovat po sluchu jeho pohyb a najít psa i jeho kořist.

Především pomáhá "Kurriera", jak Malťané tento štěkot při lovu nazývají, ostatním psům v orientaci v složitém terénu. Při štvanici se totiž Kelb tal-Fenek neorientuje výhradně na svou kořist, ale reaguje citlivě na chování ostatních psů. V dobře sehraném "Mizzewigu" přejímá štvaní menší a obratnější fenka, přičemž se těžší a pomalejší samec pokouší odříznout králikovi cestu.

Zatímco štve Kelb tal-Fenek svou obětˇ, pokouší se ji instinktivně zahnat do směru svého pána. Ten má pak možnost zasáhnout dřív, než psi králika roztrhají.

Obrazek

Obrazek

Vzhledem k nepřehledné krajině Malty se nevyvinula u Kelb tal-Fenka jako jeho nejvýraznější vlastnost rychlost. Je charakteristický spíše svou šikovností, obratností apozorností, rovněž výborně skáče. Dobrý Kelb tal-Fenek je neustále připraven na to, že jeho kořist změní rychlost nebo zmizí v nějaké skulině. Toto ovlinilo i jeho běžecký styl, který působí  např. ve srovnání s Whippetem nebo Greyhoundem poněkud rozpačitě a zdrženlivě. také jeho sluchy, jinak položené, se okamžitě napřímí ve směru odkud ucítí kořist.

Obrazek

Chování při ztrátě kořisti

Když ztratí Kelb tal-Fenek králika z dohledu, prohledává krajinu ve stále vězších kruzích, dokud na svou kořist znovu nenarazí. V nepřehledné krajině si pomáhá poměrně vysokými skoky.

Zabití oběti

Jakmile Kelb tal-Fenek uloví králika, zakousne se mu do krku nebo do zad a třese s ním tak dlouho dokud není mrtvý.Když mu králik uteče do nějakého úkrytu, přivolá lovce štěkotem, který se liší od normálního "Kurriera". Majitel si tak může přichystat síťku a fretku.

Nachází-li se loveckém území hodně skalních prasklin a škvír, zakryjí je lovci před započetím lovu sítěmi, aby tak králikům znemožnili se do nich ukrýt. Sítě králiky při jejich pokusu při vniknutí do skrýší okamžitě zachytí.

Obrazek

Jiné lovecké použití

Kromě lovu králiků pomáhá Kelb tal-Fenek na maltézských ostrovech rovněž při lovu křepelek. Svým štěkotem je vyplaší a ty se pak stanou pro lovce snadným terčem.

I když to není úplně běžné, vycvičili někteří lovci Kelb tal.Fenka k aportování zastřelené zvěře a králiků.

Přirozenou vášní tohoto psa je lov krys a myší, schovaných v zemi nebo skulinách. Je zajímavé pozorovat spolupráci ve smečce či v "Mizzewginu". Zatímco jeden pes intenzivně hrabe, stojí ostatní kolem úkrytu a pozorně ho sledují. Stav nejvyššího soustředění ukazují kromě malých vrásek na hlavě psů také nastražené uši. Vyčíhané zvíře nemá šanci. Pokud unikne hrabajícímu psovi, ostatní ho jistě brzy chytí.

 (Tady si dovolím přidat svůj malý příspěvek, a to že jsem měla možnost sledovat naše psi jak ulovili potkana u rodičů. Přesně jak je to tu popsáno tak se chovali naši psi. Kamina se snažila vyštvat potkana z jeho úkrytu mezi cihlami, a Tena s Tefou byli ve střehu odkud potkan vyletí. Ten to psyhicky nevydržel a vběhl přímo Tefovi pod nohy a během momentu již potkan dodýchal. Obě feny byly ve střehu kdyby náhodou potkan Tefovi uniknul.)

Jiné využití

Kelb tal-Fenek není na Maltě oblíbeným domácím mazlíčkem. Na zemědělských usedlostech plní funkci hlídacího psa, při čemž mu pomáhá jeho jemný sluch, kterým ihned zaregistruje blížící se návštěvu a ohlásí ji štekotem.

Někteří zemědělci nechají Kelb tal-Fenka provázet sva ovčí a kozí stáda, pokud jsou schopni je dovést na pastvinu, aniž by se snažili je nějak štvát.

 

Obrazek

Závěrečná poznámka

Kelb tal.Fenek vděčí za své přežití a svou současnou podobu své vysoké užitečnosti, kvůli které je na Maltě chován a pěstován za specifických přírodních podmínek již po staletí.

Proto není příliš vhodný jeho chov v úplně odlišném prostředí. Je povinností každého chovatele této rasy, aby si uvědomil jaké dědictví v sobě jeho pes nese a dále jej podporoval.

Je nutné dát psovi příležitost, aby uplatnil své specifické schopnosti a inteligenci. Výbornou možnost proto nabízí coursing. Tento popis rasy faraonského psa má pomoci rovněž posuzujícím rozhodčím při orientaci a umožnit jim lepší pochopení chování tohoto fascinujícího chrta.

Je nutné mít vždy na paměti, že coursing je jen nedokonalou náhradou toho, co nabízí psovi země jehoo původu a že coursingprecours nikdy nemůže úplně napodobit podmínky skutečného lovu. Proto je možné zhodnotit objektivně lovecké schopnosti Kelb tal-Fenka - stejně jako jiných chrtů - jen při lovu na živou kořist v podmínkách jeho mateřské země.

 

Obrazek

 

Autor: Jan Scotland za použití informací od Petera Gatta z Malty.

Oznamovatel č. : 3/97

Autor fotografií : Jitka Kutiová